Follow by Email

Sunday, February 17, 2013

MAGERAN: DEKLARASI MUKHTARUDDIN


Sudah 40 tahun salinan 2-muka surat layang ini disimpan dalam arkib sendiri yang diterima semasa belajar di Kolej Pertanian Malaya, Serdang.

Mei 13 sudah berlaku dan darah Melayu menggelegak. Negara dalam pemerintahan Majlis Gerakan Negara, MAGERAN dan  Tun Razak PM. Beliau berani dan cekap berbanding dengan anaknya kaki slogan!

Zaman internet  ini surat layang sudah usang. Internet terbukti berpengaruh dalam komunikasi dan penggembelingan massa pergolakan di Timur Tengah.

No comments:

Post a Comment