Follow by Email

Thursday, May 14, 2015

DIMENSIONS OF MALAY POLITICS AND NATIONALISM
A Mubin Sheppard. 1984. Tunku: A Pictorial Biography 1903-1957. Pelanduk Publ, K Lumpur

Abd Latiff Bakar. 1977. Ishak Haji Muhammad, Penulis dan Ahli Politik Sehingga 1948. Penerbit UM, K Lumpur

Abd Rahman Yusof. 1976/77. Ahmad Boestamam, ahli politik, wartawan dan saterawan. Latihan ilmiah BA (Hons), Jab Sejarah, UM

Abd Samad Ismail. 1971. Tun Abdul Razak – the peasant aristocrat. The Sunday Times, 19 Sept 1971

Abdul Aziz Mat Ton. 1973/4. Kaum Muda Melaka. J Sejarah XII
1988. Sekitar penubuhan Partai Kebangsaan Melayu Malaya. Dlm Adnan Haji Nawang (penyt) Perak: Dahulu dan Sekarang. Persatuan Muzium Malaysia. K Lumpur

Abdul Hamid Mahmud. 1964. Mengenal Tanah Air. Pustaka Dian, Kelantan

Abdul Kahar Bador. 1967. Tradition and Modern Leadership in Malay Society. PhD thesis Univ London

Abdul Latiff Abu Bakar. 1977. Ishak Haji Muhammad: Penulis dan ahli politik sehingga 1948. Penerbit UM,  K Lumpur
1984. Akhbar desentralisasi dan persatuan negeri Melayu. Dlm Khoo KK (ed) Sejarah Masyarakat Melayu Moden. Perstuan Muz Malaysia K Lumpur hlm130-60

Abdul Rahim Kajai. 1932. Adakah kita sesuai bergaul dan sama-sama hidup dengan Malayan. Majlis, 15 Ogos 1932

Abdul Rahman al-Ahmadi. 1978. Satu kajian dan perbandingan riwayat hidup Kadir Adabi dengan Assad Syukri. MA thesis, UM (unpubl)

Abdul Rashid Ahmad. 1969. Birokrasi Negeri Kelantan – Satu Kajian Perubahan dan Perkembangan. Tesis Sarjana Sastera, UM

Abdul Rauf Mohd Jais. Dr Burhanuddin: Suatu kajian tentang perjuangan dan pemikiran politiknya. Latihan akademik BA (Hons), Jab Sejarah, UM, K Lumpur

Abdullah Zakaria Ghazali. 1976. Terengganu: Tokoh, Pentadbiran dan Perjuangan. Pers Muzium Malaysia, K Lumpur
1976/77. Haji Ngah Mohamed bin Yusof – Dato’ Seri Amar Diraja Terengganu. J Sejarah, Pers Sejarah UM XIV
1984. Keadaan politik dan sosioekonomi Terengganu pada kurun ke-19. Dlm Abdullah Zakaria Ghazali (penyt) Terengganu Dahulu dan Sekarang. Pers Muzium Malaysia, K Lumpur
1991. Perang dan damai: politik Melayu abad ke-19 dengan rujukan khas kepada Perang Muar 1879-1880. Jawatankuasa Kolokium (penyt) Masyarakat Melayu Kurun Ke-19. DBP, K Lumpur
1993a. Dato’ Sagor: Peranannya dalam Gerakan Menentang British di Perak 1874-1876. Pers Muzium Malaysia, K Lumpur
1993b. Ngah Ibrahim Orang Kaya Menteri Paduka Tuan. Pers Muzium Malaysia, K Lumpur
1996. Pentadbiran Tentera Jepun dan Thai di Terengganu 1942-19145. Penerbit UM, K Lumpur 202ms*
1997. Istana dan Politik Johor 1835-1885. Yayasan Penataran Ilmu, K Lumpur 226ms*

Adnan Mohd Nor. 1974. Perjuangan Dato’ Ibrahim Fikri dalam arina politik di Trengganu. Latihan ilmiah, Jab Sejarah, UM, K Lumpur

Adshead, Robin. 1989. Mahathir of Malaysia. Hibiscus Publ, UK

Ahmad Atory Hussain. 1987. Kepimpinan Masa Depan, Berakhirkah Delima Melayu? Karangkraf, K Lumpur

Ahmad Boestamam. 1946. Testament Politik API. K Lumpur
1971. Gerakan nasionalisme di Malaysia. Dewan Masyarakat, K Lumpur
1972a. Merintis Jalan ke Puncak. K Lumpur
1972b. Dr. Burhanuddin Putera Setia Melayu Raya. Pustaka Kejora, Kuala Lumpur
1976. Tujuh Tahun Malam Memanjang. Penerbitan Amir Enterprise, K Lumpur

Ahmad Kamar. 1979. The formation of Saberkas. In Asmah Haji Omar (ed) Darulaman: Essays on Linguistic, Cultural and Socio-Economic Aspects of the Malaysian State of Kedah. Univ Malaya Press pp179-84

Alijah Gordon. 2003. On Becoming Alijah Part 1: From the American Revolutionary War through Burma, March 1957. Alijah Gordon, K Lumpur 406pp*

Aliran Monthly. 1991. UMNO vs The Sultan. Penang 11(12)

Aminuddin Mohd Yusof. 1988. Kepimpinan Pemuda UMNO: Antara Personaliti dan Situasi. Penerbit UKM, Bangi

Anwar Abdullah. 1971. Dato’ Onn. Penerbit Abadi, Kuala Lumpur

Ariffin Othman. 1977/78. Angkatan Pemuda Insaf (API) Kelantan: penubuhan dan kegiatan, 1946-1947. Kertas ilmiah, Jab Sejarah, UM, K Lumpur

Ayub b Abdullah. (tt). Watan Kita dengan Orang2 Asing. Kulim

Aziz Ishak. 1977. Special Guest: The Detention in Malaysia of an Ex-Cabinet Minister. OUP, Singapore

Azmi Saad. 1977. Penubuhan dan pergerakan politik Melayu negeri Kedah 1944-55. Jebat bil 9
1979. Negeri Kedah 1954-57: satu kajian sejarah pergerakan politik orang Melayu. Latihan ilmiah Sarjana Muda UKM


Baharuddin Abdul Majid. 1975/76. Saberkas: pergerakan dan perjuangannya 1944-1956. Tesis BA (Hons), Jab Sejarah, UM, K Lumpur
1979. Wan Mat Saman 1870-1898. KDSS jil 8

Bluhm, Jutta E. 1983. A preliminary statement on the dialogue established between the reform magazine al-Manar and the Malayo-Indonesian world. Indonesia Circle 32:35-42

Borhan Md Yaman. 1982. Ahmad bin Abdullah (Hanifah) – penulis Melaka yang berjaya dalam arena politik. J Sejarah Melaka 7:76-9*

Burhanuddin Mohammad Noor al-Hemy, Dr. 1930a. Asuhan Kesihatan. Persama Press, Penang
1930b. Mutu Kerajinan. Muhammad Ali b Muhammad al-Rawi (Persama Press), Penang; transl of original in English by Dick Whittington
1946. Perjuangan Kita, 17 Oct. 1945 – 17 Oct. 1946. Parti Kebangsaan Melayu Malaya, Singapura
1947. Kursus Ugama dan Politik. Buana, Singapura
1955. Sejarah Perjuangan Kita. United Press, Penang
1980a. Agama dan politik 1954. Dlm Kamaruddin Jaafar (ed) Politik Melayu dan Islam. Yayasan Anda, K Lumpur
1980b. Falsafah kebangsaan Melayu 1954. Dlm Kamaruddin Jaafar (ed) Politik Melayu dan Islam. Yayasan Anda, K Lumpur


Chamil Wariya. 1985. Siapa Kuasai UMNO. Media Intelek, P Jaya

Chandrasekaran Pillay. 1974. Protection of the Malay Community: A Study of UMNO’s Position and Opposition Attitudes. M Soc Sci thesis, USM, Penang

Cheah Boon Kheng (ed). 1987. A. Samad Ismail: Journalism and Politics. Singamal Publishing Bhd, K Lumpur


Edrus  AH. 1950. Amaran: Kupupusan Siasat Melayu Berterus-terang. Singapore
1956. Malayan Union: Suara Melayu Ka-Parlimen. Singapore


Fatimi SQ. 1963. Two letters from the Maharaja to the Khalifa. Islamic Studies

Federation of Malaya. 1957. Report of the Committee to Consider Financial Aid to Non-Government Religious Schools. Govt Press, K Lumpur

Firdaus Abdullah. 1977. Analisa Simposium Kepimpinan Melayu. Pustaka Zakry Abadi, K Lumpur
1985a. Radical Malay Politics; Its Origins and Early Development. Pelanduk Publ, Petaling Jaya
1985b. Kepimpinan Melayu: Satu Rakaman Kewartawanan. Fajar Bakti, Petaling Jaya

Fisol Hussain. 1988. Perkembangan parti-parti politik tempatan di Kedah pada tahun 1940an. Tesis MA, UM, K Lumpur

Funston NJ. 1976. The origins of Parti Islam Se Malaysia. J Southeast Asian Studies 7(1):58-73
1980. Malay Politics in Malaysia. Heinemann K Lumpur


Gale B. 1982. Musa Hitam: A Political Biography. Eastern Univ Press P Jaya

Ghazali Shafie. 1978. Malaysia: nilai politik dan budaya.
1998. Ghazali Shafie’s Memoir on the Formation of Malaysia. Penerbit UKM, Bangi
2001. Malay Nationalism and Globalisation. Penerbit UKM, Bangi (2nd print)

Gullick JM. 1957. The Malay administrator. Merdeka Outlook 1(1)
1958. Indigenous Political Systems of Western Malaya. Athlone Press, London; repr 1965
1970. Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat. DBP, K Lumpur (trjmh)
1992. Rulers and Residents: Influence of Power in the Malay States, 1870-1920. OUP, Singapore


Halinah Bamadhaj. 1975. The impact of the Japanese Occupation of Malaya on Malay society and politics (1941-1945). MMA thesis, Univ Auckland

Harrison CW. 1929. Some notes on the Government Services in Malaya. Govt Information Agency, London

Harun Haji Salleh. 1976. Angkatan Belia Islam Malaysia: Satu Kajian. BA Hons thesis, Dept Anthrop and Sciology, Univ Malaya (unpub)

Hashim Mydin. 1966. Sistem penghulu di Kedah. Latihan ilmiah Sarjana Muda, UM, K Lumpur

Hay MC. 1959. Review of J.M. Gullick, Indigenous Political Systems of Western Malaya. JRAS

Husin, Syed Ali. 1964. Social Stratification in Kampong Bagan. MBRAS Monograph 1
1975. Malay Peasant Society and Leadership. Oxford Univ Press, Kuala Lumpur

Hussain Mohamed. 1978. ‘Pembentukan dan manifestasi kesedaran politik desa’. Dalam Zainal Kling (penyt) Masyarakat Melayu: Perubahan dan Perkembangan. Utusan Melayu Publ, K Lumpur
1984. Nama dan Gelaran Orang Melayu. Rampaian Pengajian Melayu, Siri Penerbitan Jab Pengajian Melayu, UM, K Lumpur bil 1
1986. Gerakan Belia di Malaysia. AMW & Gateway Publ, K Lumpur
1988. Famili, persanakan dan politik kepartian di Malaysia. Fenomena, Jab Pengajian Melayu, UM, K Lumpur bil 6
1989. Famili dan politik kepartian di Malaysia: beberapa pengamatan budaya politik. J Kajian Malaysia VII(1&2)
1996a. Institusi Kesultanan Melayu: Beberapa pandangan masa lampau dan masa depan sosiologi. In Mohd Taib Osman and Awang Abdul Latif Ibrahim (eds) Proc Int Sem on Brunei Malay Sultanate, 13-17 Nov 1994, Univ Brunei Darussalam pp532-45
1996b. Tun Haji Abdul Razak Datuk Hussein: manifestasi warisan politik gemilang Melayu Pahang. Dlm Nordin Selat (ed) Pahang: Dahulu dan Sekarang. Persatuan Muzium Malaysia, K Lumpur ms67-91*

Hussain Mutalib. 1990. Islam and Ethnicity in Malay Politics. OUP, Singapore
1993. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Singapore Univ Press, Singapore
1994(ed). Islam, Muslims and the Modern State: Case Studies of Muslims in Thirteen Countries. St Martin’s Press, New York and Macmillan Press, London
1996. Colonialism and the fall of the Malay States and Sultanates in Southeast Asia. In Mohd Taib Osman and Awang Abdul Latif Ibrahim (eds) Proc Int Sem on Brunei Malay Sultanate, 13-17 Nov 1994, Univ Brunei Darussalam pp609-36*


Innes JR. 1914. Registration of title in the Federated Malay States. J Soc Comparative Legislation ns 14:386-9
1921a. The Malayan Civil Service as a career. National Rev 77:102-7
1921b. The Protectorate System in the Malay States. Nat Rev 78:398-406

Ishak b Hj MohammadMalayan Administrative Service 1931-33; novelist; journalist and co-founder of Kesatuan Melayu Merdeka (KMM) 1938-41; active in Malay Associations movement 1938-41
1946. Bersatu-lah Sekarang. Annies Printing Works, Johor Bahru

Iskandar Kamel Agastja (Ibrahim Yaakob) – student SITC, 1929-31; school teacher, 1931-41; journalist and founder of KMM (Kesatuan Melayu Merdeka), 1938-41
1948. Sedjarah dan Perjuangan di Malaya. Nusantara, Jogjakarta
1951. Nusa dan Bangsa Melayu. Djakarta
1957. Sekitar Malaya Merdeka. Kesatuan Malaya Merdeka, Djakarta
1975. Melihat Tanah Air. Peretakan Timur, Kuantan

Insun Sony Mustapha. 1999. Mustapha Hussain: Pejuang Nasionalisme Melayu. DBP, K Lumpur 156ms*


Ishak Tadin. 1960. Dato’ Onn and Malay nationalism, 1946-1951. J Southeast Asian Hist. 1(1):62-99

Ismail Salleh. Wan Muhammad Saman bin Wan Ismail Dato Perdana Menteri Kedah 1870-1898. Muz Kedah Alor Star (S25/8)


Jabatan Cetak Kerajaan. 1965. Penyata Pilihanraya-pilihanraya Umum Parlimen (Dewan Rakyat) dan Dewan-dewan Negeri, tahun 1964 bagi Negeri-negeri Tanah Melayu. K Lumpur


Kamarudin Jaafar (ed). 1980. Politik Melayu dan Islam. Yayasan Anda, K Lumpur

Kamlin M. 1977. History, Politics and Electioneering. The Case of Trengganu. Jab Sejarah, UM

Kershaw, Roger - graduated in Modern History from Oxford in 1961, and completed PhD at London (S.O.A.S.) in 1969, on the subject of political integration of the Thai minority in Kelantan, West Malaysia. He lectured on South-East Asian politics at the Centre for South-East Asian Studies, Univ. of Hull, 1968-1970, and at the Univ of Kent at Canterbury, 1970-83. His interdisciplinary interest in Malaysia, Thailand and Cambodia was supplemented when he took employment in the Brunei Education Service, 1984-1994
1977. The East Coast in Malayan politics: Episodes of resistance and integration in Kelantan and Trengganu. Modern Asian Studies II(4)


Kessler, Clive S. 1978. Islam and Politics in a Malay State: Kelantan 1838-1969. Cornell Univ Press, Ithaca

Khadijah Muhammad. 1966. Sistem Penghulu di Daerah Kulim Kedah 1870-1939. Latihan ilmiah Sarjana Muda UM

Khasnor Johan. 1974. The Administrative Elite in the Federated Malay States: An Aspect of Malaysian Social History. PhD thesis, Monash Univ
1984. The Emergence of the Modern Malay Administrative Elite. Oxford Univ Press, Singapore

Khatijah Sidek. 1995. Memoir Khatijah Sidek: Puteri Kesateria Bangsa. Penerbit UKM, Bangi


Landon KP. 1943. Malay nationalism. Far Eastern Quarterly 2(February):145-7


Maxwell, (Sir) George. 1941. What is “Malay nationalism?” Straits Times Annual pp109-13

Md Nor Hashim. 1977/78. Sistem dan kuasa pentadbiran dalam perkhidmatan tadbir Negeri Kedah. Jebat (J Persatuan Sej UKM)

Md Salleh Md Gaus. 1984. Politik Melayu Pulau Pinang 1945-1957. DBP, K Lumpur 192hlm*

Means, Gordon P. 1969. The role of Islam in the political development of Malaysia. Comparative Politics 1(2)
1991. Malaysian Politics: The Second Generation. OUP, Singapore

Milner AC. 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Univ Arizona Press, Tucson

Mohamad Abu Bakar. 1980. ‘Communal parties and the urban Malay role’. In Crouch H et al (eds) Malaysian Politics and the 1978 Election. Oxford Univ Press
1981. Islamic revivalism and the political process in Malaysia. Asian Survey, Oct 1981
1982. Pondok dan politik di Terengganu. J Persatuan Muzium Malaysia (Purba) 1:105-19*
1984. Ulama dan siasah: Penglibatan guru pondok dalam politik kepartaian di Malaysia. Dlm Terengganu Dulu dan Sekarang. Persatuan Muzium Malaysia

Mohamed Salleh Lamry. 1992. Paya Jejawi: Satu Kajian Antropologi Politik. DBP, K Lumpur

Mohamed Suffian and Azmi Khalid. 1987. Role of the monarchy. In Reflections on the Malaysian Constitution. Aliran Publ, Penang

Mohammad Isa Othman. 1990. Politik Tradisional Kedah 1681-1942. DBP, K Lumpur 229hlm*

Mohd Asri Muda. 1993. Memoir Politik Asri: Meniti Arus. Penerbit UKM, Bangi

Mohd Atan Bulat. 1957. Peranan guru-guru Melayu dalam perjuangan menchipta kemerdekaan tanah ayer. Bingkisan Merdeka (published by Perseketuan Guru-guru Melayu Selangor)

Mohd Nawi Abdullah. 1988/89. Pendudukan Jepun di Kota Bharu, Kelantan dan peranannya sebagai Pusat Pentadbiran (1941-1945). Latihan ilmiah, Jab Sejarah, UM

Mohd Yunus b Abdul Hanid (Mohd Yunus Hamidi) – Committee Member PMS, 1938-41
1961. Sejarah Pergerakan politik Melayu Semenanjung. Pustaka Antara, K Lumpur

Muhammad Nor Hashim. 1979. Sejarah perkhidmatan tadbir negeri Kedah: dari awal hingga merdeka. Latihan ilmiah Sarjana Muda UKM


Newman S. 1971. The Malay Political Elite: an Analysis of 134 Malay Legislators their Social Background and Attitude. PhD thesis, Univ of New York

Noor Azam. 1980. Perspektif 1969-1979. DBP, K Lumpur 304ms*

Noorita Abdul Hamid. 2005. Politik Melayu daripada perspektif Warta Negara. MA thesis, UM

Norsazali Abdullah. 2005. Perspektif Melayu, Barat dan Islam Mengenai Nasionalisme: Satu Kajian Perbandingan. MA thesis, UM


Omni Kalsom Mohamed. 1978/79. Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kalimantan Malaya. Kertas ilmiah, Jab Sejarah, UM, K Lumpur

Ong Seok Keow, Marie Theresa. 1959. Population trends in Kelantan, 1909-1957; a brief study. BA academic exercise, UM, Singapore

Onn b Ja’afar. 1940. Leadership is lacking for Malay nationalism. Straits Times Annual pp93-5

Osman Hassan. 1937. Berita Pergerakan Kesatuan Melayu 1926-1937. Singapura

Othman Abu Bakar. 1982/83. Pembentukan pentadbiran Jelebu akhir abad ke 19. JPSM N Sembilan 7:24-30

Othman Ismail. 1974. Pimpinan politik PAS dalam masyarakat tani kawasan Tunjang, Kedah: Satu tinjauan dari aspek organisasi; factor mobility dan manifestasi pimpinan politik. BA Hons thesis, Dept Anthrop and Sociology, UM


Paris M Kilau (ed). 1976. Kata-kata Hikmat Tun Razak. Jab Penerangan Malaysia

Pauzi Abu Bakar. 1988/89. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu 1941-1945: Polisi Jepun dan gerakan-gerakan nasionalisme. Latihan ilmiah, Jab sejarah, UM


Radin Soenarno. 1959. Nationalisme Melayu hingga TM 1948. Bahasa (J Malay Language Soc, UM) II
1960. Malay nationalism 1896-1941. JSEAH 1(1):1-28

Rahmat Saripan. 1979. Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan, 1776-1842. DBP, K Lumpur

Rais Yatim. 1996a. Sirih pulang ke gagang pinang pulang ke tampuk. Utusan Malaysia 5 Ogos 1996
1996b. Beranikah akhbar menegur? Utusan Malaysia 24 Sept 1996
1996c. Politik wang: mampukah dibanteras? Utusan Malaysia 17 Okt 1996
1997a. Perlukah agenda Melayu? Utusan Malaysia
1997b. A peep at illegal immigrants in Malaysia. Gombak Rotary Club address 29 May 1997 Federal Hotel
1997c. The age of the common man: politics under Mahathir. Asian Editor Aug 1997
1998a. Pembaharuan diri UMNO. Utusan Malaysia 3 Mac 1998
1998b. Penghayatan perjuangan asas UMNO. Persidangan Penghayatan Perjuangan anjuran UMNO Bahagian Jelebu 23 Mac 1998
1998c. Politik wang: bolehkah hapus? Majalah Massa Jun 1998
1998d. Peranan veteran UMNO. Utusan Malaysia 11 Jun 1998
1998e. Cabaran kepemimpinan – antara batasan dan realiti. Forum anjuran UUM 14 Okt 1998
1998f. Singapura menghina lagi. Mingguan Malaysia 27 Sept 1998
1998g. Apabila ditahan di bawah ISA. Berita Harian 1 Okt 1998
1998h. Politik musyawarah ganti politik konfrantasi. Majalah Semasa Okt 1998
1998i. Etika diplomasi ASEAN diabai. Utusan Malaysia 28 Okt 1998
1998j. Pemecatan seseorang Menteri. Utusan Malaysia 11 Nov 1998
1998k. Hak asasi manusia dalam perundangan. Sem Ceterawara 1998 – Dunia Tanpa Sempadan: Retorika Undang-undang 11 Dis 1998 UIAM
1999a. Ketelusan dan akauntabiliti. Utusan Malaysia 11 Feb 1999
1999b. Internet serang kerajaan. Utusan Malaysia
1999c. Mengejar keadilan atau nak jadi PM. Mingguan Malaysia 11 Apr 1999
1999d. Budaya saman-menyaman & fitnah implikasinya terhadap kehidupan moden. Dewan Masyarakat Jun 1999
1999e. Berkatalah angka. Era Baru 19 Jun 1999
1999f. Melayu lawan Melayu. Majalah Era Baru 16 Jun 1999
1999g. Agama rasmi dan politik agama. Mingguan Malaysia 11 Julai 1999
1999h. Antara perletakan jawatan dan perlucutan jawatan. Utusan Malaysia 3 Okt 1999
1999i. Siapa sebenarnya keracunan. Mingguan Malaysia 16 Okt 1999
1999j. Some aspects of Malaysian fundamental liberties. Paper presented at Law Fac 3 Nov 1999 UM. Also 2nd Malaysia-Australia Conf 24-26 Nov 1999 Nat Univ Australia Canberra
1999k. Politik dan guaman. Mingguan Malaysia 8 Nov 1999
1999l. Pendirian orang Melayu menghadapi pilihanraya. Dewan Budaya Nov 1999
2000. Zaman Beredar, Pusaka Bergilir. Endowment Publ, P Jaya 316hlm*

Ramlah Adam. 1978. UMNO: Organisasi dan Kegiatan Politik. K Lumpur
1996. Burhanuddin Al-Hemy: Suatu Kemelut Politik. DBP, K Lumpur
2004. Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra. Dawama, K Lumpur

Rashid Maidin. 2005. Memoir Rashid Maidin. Strategic Information Research Development, Petaling Jaya 104ms*

Roff, William Ra Scot by birth, has university training in New Zealand and in Australia; lecturer at University Malaya, Kuala Lumpur
1962. Kaum Muda – Kaum Tua: innovation and reaction amongst the Malays, 1900-1941. In Tregonning KG (ed) Papers on Malayan History. First Int Conf South-East Asian Historians, Singapore, 1961 pp162-92*
1966. The life and times of Haji Othman Abdullah. Peninjau Sejarah 1(2)
1967. The Origins of Malay Nationalism. Yale Univ Press, New Haven and London 297pp*
1968. The Persatuan Melayu Selangor: an early Malay political association. JSEAH 9
1975. Nasionalisma Melayu. UM Press, K Lumpur

Rustam Sani.1976. Malaya Raya as a Malay nation of intent. In HM Dahlan (ed) The Nascent Society. Siri Monograph, Jab Sosiol dan Antrop, UKM
 1983. Robohan nasionalisme Melayu. Ilmu Masyarakat 4
1985. Bandar dan pembangunan dalam teori sosiologi implikasi perspektif sistem dunia. Dlm Sulong Mohammad dan Rahimah Aziz (ed) Perbandaran dan Pembangunan Negara. Penerbit UKM, Bangi ms77-84
1987. The Malay ruling elite in post-colonial Malaysia. Solidarity 114
1993. Melayu Baru dan Bangsa Melayu. Utusan Publ, K Lumpur


Salleh Ibrahim. 1981. Passive Defence Services. Konvensyen Sej Kedah Alor Star

Sarda S dan Wahba. 1981. Musa Ahmad (Bekas Pengerusi PKM) Kembali Kepangkuan. Subang Jaya

Safie Ibrahim. 1981. The Islamic Party of Malaysia: Its Formative Stages and Ideology. K Lumpur

Seng Fook Loh. 1969. The Malay States 1877-1895:  Political Change and Social Policy. OUP K Lumpur

Shaari Jantan. 1975/76. Perkembangan pentadbiran Johor abad 19. Jebat

Shaharuddin Maaruf. 1988. Malay Ideas on Development: From Feudal Lord to Capitalist. Times Books Int, K Lumpur

Shamsul Amri Baharudin. 1986. From British to Bumiputra Rule: Local Politics and Rural Development in Peninsular Malaysia. ISEAS, Singapore
1987. Leadership, patronage and development at the grassroots in rural Peninsular Malaysia. Solidarity 114
1988. Political change and economic development at the grassroots in contemporary rural Malaysia. In Manning Nash (ed) Economic Performance in Malaysia: An Insider’s View. World Peace Acad, Paragon House, New York

Shariff Wahab. 1976. Muhammad Abduh pelupur Kaum Muda. Kiblat, K Lumpur Julai

Sharom Ahmat. 1970. The political structure of the state of Kedah 1879-1905. J Southeast Asian Studies 1(2)

Sidhu, Jagjit Singh. 1980. Administration in the Federated Malay States 1896-1920. OUP K Lumpur

Silcock TH and Ungku Abdul Aziz. 1953. Malayan nationalism. In Holland WL (ed) Asian Nationalism and the West. New York

Singh, Hari. 1993. UMNO leaders and Malay rulers: The erosion of a special relationship. Dept Political Sci, Nat Uinv Singapore Working Paper no 8

Soleha Ishak. 1985. Historionics of Development. DBP, K Lumpur

Stockwell, Anthony John. 1979. British policy and Malay politics during the Malayan Union experiment 1942-48. JMBRAS no 58

Subky Latif. 1976. Suka Duka Politik Tun Razak. Amir Enterprise, K Lumpur
1977. UMNO 30 years after. Southeast Asian Affairs
1978. Barisan Nasional Digugat dan Digigit. Syarikat Usahasama Farook Subky, K Lumpur
____ dan Harun Hassan. 1975. Siapa Selepas Tun Razak? Amir Enterprise, K Lumpur

Surijn Pitsuwan. 2002. Imperialism, globalization and the Muslim world. Dlm Isu dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam. DBP, K Lumpur

Sutherland, Heather. 1978. The taming of the Terengganu elite. In Mc Vey R(ed) Southeast Asian Transitions Approach through Social History. Yale Univ Press, New Haven and London
1979. The Making of a Bureaucratic Elite. Heinemann K Lumpur

Syed Hussein Alatas. 1968a. Feudalism in Malaysian society: A study in historical continuity. Civilisations 18(4):1-15
1972a. Siapa yang Bersalah. Singapura
1972b. Modernization and Social Change. Sydney

Syed Shaykh al-Hady. 1933. Kitab Hadiah Kebangsaan. Jelutong Press, Penang


T Abdullah (b Ahmad) aka Ahmad Bakhtiar – d. 1961. Teacher, SITC 1924-41; writer and novelist 1930s
1927. Apa-kah faedah Merdeka? Seruan Azhar III(25)

Tan Chee Koon. 1984. The Monarchy in Malaysia. Pelanduk Publ, K Lumpur 74pp

Thompson AF. 1922. Kelantan Administration Report 1921. FMS Govt Printing Office, K Lumpur


UMNO. 1952. UMNO Sepuloh Tahun. Penang


Wan Abdul Majid W Abdul Latiff. 1980/81. Haji Wan Abdul Latif bin Abdul Kadir. Tokoh ulama Daerah Besut. Warisan (J PSM caw Terengganu) bil 2

Wan Abdul Rahman Latif. 1977. Pre-colonial Kelantanese political system and the origin of the Penghulu authority structure: a prelimnary analysis. MIH XX(II)

Wan Hashim Wan Teh. 1984a. Album Kenangan Pejuang Gerila Force 136. Penerbit Abadi
1984b. Perang Gerila Force 136. Biro Politik dan Pelajaran, Pergerakan Pemuda UMNO, Grik
1993. Perang Dunia Kedua: Peranan Gerila Melayu Force 136. DBP, K Lumpur

Wan Ibrahim Ramli. Kegiatan Sitiawan Belia di Kota Bharu. Kertas ilmiah, UM

Wan Ibrahim W Soloh, Datuk. 1961. Cara-cara mengutip hasil negeri dalam masa pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah. PSM Cawangan Kedah
1968a. Senior titular chiefs and their functions in the courts of Malay sultan. KDSS 3:22-6
1968b. Gelaran-gelaran pangkat kebesaran dalam Negeri Kedah pada zaman dahulu dan sekarang. Kedah Dari Segi Sejarah 3(1)


Yeo Kim Wah. 1980. The grooming of an elite: Malay administrators in the Federated Malay States, 1903-1941. J Southeast Asian Studies XI(2)

Yusof Harun. 1997. Muhammad Haji Muhd Taib: Superman Politik Selangor. Kreatif Raya, K Lumpur 120ms*
2000. Dr Mahathir : Made in Malaysia. Pustaka Antara 607ms*


Za’aba (Zainal Abidin b Ahmad). 1932. Umbi Kemajuan. Jelutong Press, Penang
1939. Modern developments. In Winstedt RO (ed) A History of Malay Literature. JMBRAS XVII(3):142-62

Zaimah Che Razali. 1979/80. Masyarakat Kuala Besut semasa pendudukan Jepun. Esei AE 300, Jab Sejarah, UM

Zainal Abidin A Wahid. 1980d. The Japanese occupation and nationalism. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp97-102 2nd ed
1980e. The Malayan Union: Its introduction. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp103-8 2nd ed
1980f. The Malayan Union: Its abolition. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp109-114 2nd ed
1980g. The emergency: Its consequences. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp115-9 2nd ed
1980h. The rise of political parties – I. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp138-42 2nd ed
1980i. The rise of political parties –II. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp143-8 2nd ed
1980j. The prelude to Merdeka. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp149-54 2nd ed
1980k. Merdeka. In Zainal Abidin A Wahid (ed) Glimpses of Malaysia History. DBP, K Lumpur pp155-60 2nd ed
1983b. ‘Malaysian threat perceptions and regional security’. In Morrison GE (ed) Threats to Security in East-Asia Pacific. Lexington Books, Lexington
1984b. ‘The formation of Malaysia: the role of the Malaysia Solidarity Consultative Committee’. In Muhammad Abu Bakar et al (eds) Historia. PSM, K Lumpur
1989. State and administration. The Melaka State. Int Sem on Islamic Civilisation in the Malay World, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Zainun Ahmad. 1977. Pimpinan PAS Kelantan: Satu kajian tentang latarbelakang sosialnya. BA Hons thesis, Jab Anthrop & Sosiologi, UKM

Zainudin  Zainal Abidin. 1973. Sungai Choh: pembukaan, perkembangan, perpecahan (1900-1950). Research paper, Dept Hist, UM

Zawawi Ibrahim. 1978. A Malay proletariat: the emergence of class relations on a Malaysian plantation. PhD thesis, Monash Univ, Melbourne
1982. Perspectives on capitalist penetration and the reconstitution of the Malay peasantry. J Ekonomi Malaysia No 5 PP66-105

No comments:

Post a Comment