Follow by Email

Sunday, June 21, 2015

MASJID AL-AQSA


Keseluruhan kawasan Al-Aqsa yang disebut dalam Quran kini dikenali sebagai Al-Haram Al-Shariff.  Dikawasan tersebut merangkumi Masjid Al-Aqsa, Kubah Batu (Qubbah Al-Shakrakh, Dome of the Rock), Kubah Rantai (Qubbah Al-Salsilah, Dome of the Chain), Qubbah Mihrab An Nabi, Qubbah Al-Mi'raj,  Mushalla Marwan, Muzium Islam. 

Masjid Al-Aqsa yang ada pada hari mula dibangunkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi pada tahun 66H dan siap pada tahun 73H. 

Banyak kekeliruan berlaku bila Kubah Batu diertikan atau disamakan dengan Masjid Al-Aqsa.


Mimbar Masjid Al-Aqsa yang dibuat oleh Nordin Mahmud bin Zinky diletakkan dalam Masjid Aloppo (sic). Kemudian dipindahkan ke Masjid Al-Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayubby setelah beliau menawan Baitul-Muqaddis.
Fire at El-Aksa Mosque. The flames that gutted the silver-domed mosque in Jerusalem on August 21 brought cries from the Arab world for a holy war against Israel. Within a week Israeli police arrested Dennis Michael Rohan, a Christian religous zealot from Australia.

Kawasan Kubah Rantai (Qubbah Alsalsilah, Dome of the Chain) - gambar puluhan tahun dulu.

No comments:

Post a Comment