Follow by Email

Thursday, October 24, 2013

HAMKA - PUJANGGA NUSANTARA

HAMKA - Haji Abdul Malik Karim Abdullah.

Dari kiri: Hamka semasa melawat Kolej Islam, Klang;  Zulkifli, Pengetua Kolej Islam yang kedua.


Zulkifli (kanan) bersama Pengetua Kolej Islam yang pertama (Zulkifli meninggal umur masih muda dalam kemalangan kereta); Shahib Al-fadhilat Al-ustaz Ismail 'Omar 'Abdul Aziz (kiri).Dr Hamka memberi ceramah di UPM.Di Kementerian Agama, Indonesia. Dari kanan - Dr. Mukti Ali (Menteri Agama Indonesia), Dr. Hamka, Zainal Abidin Sulung (Dubes Malaysia ke Indonesia)Manjakan cucu.Hasil karya:


HAMKA. 1950. Ajahku: Riwajat  Hidup Dr Abd Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama. Djakarta
1961. Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Djakarta
1974. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Bulan Bintang, Jakarta
1976a. Perkembangan Kebatinan di Indonesia. Yayasan Nurul Islam, Jakarta
1976b. Sejarah Umat Islam. Bulan Bintang, Jakarta jld IV
1980. Tasawwuf: Perkembangan dan Pemuiniannya. Yayasan Nurul Islam, Jakarta
1981a. Dari Perbendaharaan Lama. Pustaka Antara, K Lumpur
1981b. Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam. Pustaka Melayu Baru, K Lumpur

No comments:

Post a Comment