Follow by Email

Saturday, January 3, 2015

BRIMMER & WOWOW DITEMPAYANKAN


Brimmer dan Wowow patut telah lama dimuziumkan kerana tidak cekap mentadbir malah menghindar kemajuan negara. Mengapa tidak, kedepan selangkah gustan dua langkah! Sebagai pemerintah kesilapan polisi yang kerap menyebabkan gundah dan kesusahan seluruh rakyat. 

Tempayan peninggalan tamadun Beruas, Perak (Muzium Beruas). Kiri untuk Brimmer, kanan untuk Wowow.Atau gunakan tempayan Dayak (Iban) yang berasal dari negeri Cina.Sebelum ditempayankan ada istiadat mandi berlangir dalam Swatow ware bath.


No comments:

Post a Comment